?

 
 
მონაწილეობდა
არ მონაწილეობდა

წლიური შემოსავალი

 
 
 
  •  Base salary ?
  •  Additional income ?
  •  Business income ?

შეტყობინებები პარლამენტიდან

თუ გსურთ შეტყობინებების გამოწერაზე უარის თქმა, დააჭირეთ აქ.

დეპუტატების პასუხები

შეკითხვა: 1 ianvridan amoqmeddeba kanonshi cvlileba arasrulwlovanta shesaxeb.. romelic itvaliswinebs sasjelis ...
პასუხი: მოგესალმებით, თქვენი შეკითხვის პასუხად გაცნობებთ, რომ საქართველოს პარლამენტის მიერ 2015 წლის 15...
შეკითხვა: მოგესალმებით!260 მუხლის ცვლილება არცერტ პატიმარს არ სშეხებია,თიტქმის ყველა პატიმარს დაუტოვა სააპელაც ...
პასუხი: ახლად გამოვლენილ გარემოებათა გამო განაჩენის გადასინჯვის უფლებამოსილება გააჩნია მხოლოდ სააპელაციო...
შეკითხვა: Gaxlavart arasrulclovani patimris deda. Vaji ixdis sasjels avchalis arasrultslovanta koloniashi,rome ...
პასუხი: საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 77-ე მუხლის მე-2 ნაწილის თანახმად,...