მიმდინარეობს საიტის განახლება.

ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილება" (#07-3/26, 16.03.2017), ერთი მოსმენა (წარმოდგენილი ცვლილებით ხდება ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ

ჩემი პარლამენტი

აქ ნახავთ ვინ წარმოგადგენთ პარლამენტში და რა გადაწყვეტილებები მიიღება თქვენი სახელით