მიმდინარეობს საიტის განახლება.

ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დიახ: 91 ხმა

ქართული ოცნება (უმრავლესობა) 74 ხმა სია

არა: 0 ხმა

არ ესწრებოდა/არ მიუცია: 58 ხმა

დიახ: 80 ხმა

ქართული ოცნება (უმრავლესობა) 66 ხმა სია

არა: 1 ხმა

არ ესწრებოდა/არ მიუცია: 68 ხმა

დიახ: 75 ხმა

ქართული ოცნება (უმრავლესობა) 65 ხმა სია

არა: 1 ხმა

არ ესწრებოდა/არ მიუცია: 73 ხმა

ჩემი პარლამენტი

აქ ნახავთ ვინ წარმოგადგენთ პარლამენტში და რა გადაწყვეტილებები მიიღება თქვენი სახელით