მიმდინარეობს საიტის განახლება.

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

არა: 0 ხმა

არ ესწრებოდა/არ მიუცია: 23 ხმა

არა: 0 ხმა

არ ესწრებოდა/არ მიუცია: 26 ხმა

დიახ: 30 ხმა

არა: 0 ხმა

ჩემი პარლამენტი

აქ ნახავთ ვინ წარმოგადგენთ პარლამენტში და რა გადაწყვეტილებები მიიღება თქვენი სახელით