მიმდინარეობს საიტის განახლება.

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ III მოსმენა (№07-3/239/9, 05.11.2018) კანონის პროექტის თანახმად, საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი შესაბამისობაში მოდის საქართველოს ტყის კოდექსში

არა: 0 ხმა

არა: 0 ხმა

არა: 0 ხმა

ჩემი პარლამენტი

აქ ნახავთ ვინ წარმოგადგენთ პარლამენტში და რა გადაწყვეტილებები მიიღება თქვენი სახელით