მიმდინარეობს საიტის განახლება.

საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ (#07-3/49, 24.04.2017) III მოსმენა (წარმოდგენილი კანონის პროექტის შესაბამისად, დეფინიციიდან, რომელიც ეხება საქმისწარმოების მართვის ერთიან ავტომატურ საშუალებებს, ამოდის ჩანაწერი დოკუმე

დიახ: 91 ხმა

ქართული ოცნება (უმრავლესობა) 77 ხმა სია
საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი 2 ხმა სია

არა: 0 ხმა

არ ესწრებოდა/არ მიუცია: 59 ხმა

საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი 3 ხმა სია

დიახ: 85 ხმა

ქართული ოცნება (უმრავლესობა) 67 ხმა სია
საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი 2 ხმა სია

არა: 0 ხმა

არ ესწრებოდა/არ მიუცია: 65 ხმა

საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი 3 ხმა სია

დიახ: 85 ხმა

ქართული ოცნება (უმრავლესობა) 76 ხმა სია

არა: 0 ხმა

არ ესწრებოდა/არ მიუცია: 65 ხმა

ჩემი პარლამენტი

აქ ნახავთ ვინ წარმოგადგენთ პარლამენტში და რა გადაწყვეტილებები მიიღება თქვენი სახელით