მიმდინარეობს საიტის განახლება.

საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ III მოსმენა (№07-2/130/9, 28.09.2017) კანონპროექტით ხდება იმ ნორმის ამოღება, რომლის მიხედვითაც ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტი უნდა გამოსცეს მხოლოდ დამოუკიდებელმა ორგანო

დიახ: 90 ხმა

ქართული ოცნება (უმრავლესობა) 74 ხმა სია

არა: 0 ხმა

არ ესწრებოდა/არ მიუცია: 59 ხმა

დიახ: 71 ხმა

ქართული ოცნება (უმრავლესობა) 58 ხმა სია

არა: 0 ხმა

არ ესწრებოდა/არ მიუცია: 78 ხმა

ქართული ოცნება (უმრავლესობა) 36 ხმა სია

დიახ: 78 ხმა

ქართული ოცნება (უმრავლესობა) 63 ხმა სია

არა: 0 ხმა

არ ესწრებოდა/არ მიუცია: 71 ხმა

ჩემი პარლამენტი

აქ ნახავთ ვინ წარმოგადგენთ პარლამენტში და რა გადაწყვეტილებები მიიღება თქვენი სახელით