მიმდინარეობს საიტის განახლება.

mp icon პარლამენტის წევრი

ბოლო განახლება: 10/07/2019
ენზელ მკოიანი

ენზელ მკოიანი

ქართული ოცნება - რეგიონების განვითარებისთვის

მაჟორიტარი

საკონტაქტო ინფორმაცია:

(+99532)2289254

(+99532)2281543

emkoian@parliament.ge

ქ. ქუთაისი, აბაშიძის ქ. 26

ხმის მიცემაში მონაწილეობა: 0%
ხმის მიცემის სტატისტიკა
მეტი
დაუსვი შეკითხვა

შემოსავალი

2017 წელი:

55485
0
შემოსავალი
სამეწარმეო შემოსავალი

დაბადების თარიღი / ადგილი

1959-05-03, საქართველო, ნინოწმინდის რაიონი სოფელი სათხა

განათლება

სამუშაო გამოცდილება

ორგანიზაცია ენერგია, დირექტორის მოადგილე (1996 - 1999)

კოოპერატივი "მშენებელი", თავმჯდომარის მოადგილე (1990 - 1995)

ახალქალაქის რაიონული კომიტეტის მდივანი (1984 - 1990)

ბოგდანოვკის სამშენებლო სამმართველო, მესამე თანრიგის მუშა (1983 - 1984)

სავალდებულო სამხედრო სამსახური (1981 - 1983)

ბოგდანოვკის სამშენებლო სამმართველო, ზეინკალი (1978 - 1981)

საქდამზადების ბოგდანოვკის ტყავნედლეულის საწყობი, მუშა (1977 - 1977)

ბოგდანოვკის მოძრავი მექანიზირებული კოლონა 21, მეორე თანრიგის მუშა (1976 - 1977)

ქონებრივი დეკლარაციები

სამეწარმეო საქმიანობა

კარაპეტ მკოიანი - შვილი

შპსახალგაზი - პარტნიორი

საქართველო, ქ.ახალქალაქი, ვაჩიანის გზატკეცილი დეკლარაციით მიღებული შემოსავალი - 4500 ლარი

ოჯახის წევრების შემოსავალი

კარინე ნახატაკიანი - მეუღლე

ახალქალაქის N1 საჯარო სკოლა - სკოლის დირექტორი

წინა წლის შემოსავალი: 14745,00 ლარი

კარაპეტ მკოიანი - შვილი

შპს მეეკი - დირექტორის მოადგილე

წინა წლის შემოსავალი: 9600,00 ლარი

კარაპეტ მკოიანი - შვილი

იჯარა, ავტოგასამართის სადგურის იჯარით გადაცემა -

წინა წლის შემოსავალი: 9600,00 ლარი

უძრავი ქონება

 • ენზელ მკოიანი - მიწის ნაკვეთი
  საქართველო, ქ. ახალქალაქი
  304.00 კვ.მ
 • ენზელ მკოიანი - საცხოვრებელი სახლი
  საქართველო, ქ. ახალქალაქი, ბ. ლომსაძის ქ. 70/1
  200.00 კვ.მ
 • ენზელ მკოიანი - ავტოფარეხი
  საქართველო, ქ. ახალქალაქი, ბ. ლომსაძის. ქ. 70/1
  44.00 კვ.მ
 • კარინე ნახატაკიანი - საცხოვრებელი სახლი
  საქართველო, ახალქალაქი, ქ.ახალქალაქი ,ს/ქ კორპუსი 500
  38,3 კვ.მ
 • ენზელ მკოიანი - მიწის ნაკვეთი
  საქართველო,ახალქალაქი, ქ.ახაქლქალაქი ,ლომსაძის ქ 70/1
  610 კვ.მ

მოძრავი ქონება

მსუბუქი ავტომანქანა

მარკა - MERCEDES BENZ, მოდელი -  G 500, გამოშვების წელი = 2000, სარეგისტრაციო ნომერი - NVN 999

ავეჯი

ფელიქსი

ხმის მიცემაში მონაწილეობა: 0

0
0
მიიღო მონაწილეობა
არ მიიღო მონაწილეობა

უფლებამოსილების ვადა

2016-11-18 - მიმდინარე

საარჩევნო ოლქი

#46 ახალქალაქი

პარლამენტის წევრობა

კომიტეტი

ჩემი პარლამენტი

აქ ნახავთ ვინ წარმოგადგენთ პარლამენტში და რა გადაწყვეტილებები მიიღება თქვენი სახელით