მიმდინარეობს საიტის განახლება.

სიახლეები
დეპუტატ არველაძის ინიციატივა ეწინააღმდეგება საქართველოს ანტიკორუფციული პოლი...

პარლამენტში დეპუტატ რევაზ არველაძის მიერ ინიცირებულია საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ კანონში ცვლილებების ორი პროექტი (იხ. 

კანონპროექტები
ბიუროს 147-ე სხდომა

1.

ანგარიშები
ღია პარლამენტის 2017 წლის სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის ანგარიში

12 აპრილს, „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველომ” პროექტის „პარლამენტის ანგარიშვალდებულების და მისი საქმიანობის გამჭვირვალობის გაძლიერების“  ფარგლებში წარადგინა „ღია

კანონპროექტები
ქონებრივი დეკლარაციების შევსების წესის შეცვლის თაობაზე ინიციატივები ბიუროზე...

(ბიუროს 146-ე სხდომა)

ჩემი პარლამენტი

აქ ნახავთ ვინ წარმოგადგენთ პარლამენტში და რა გადაწყვეტილებები მიიღება თქვენი სახელით