მიმდინარეობს საიტის განახლება.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის შესახებ

დიახ: 115 ხმა

ქართული ოცნება (უმრავლესობა) 92 ხმა სია

არა: 0 ხმა

არ ესწრებოდა/არ მიუცია: 35 ხმა

ქართული ოცნება (უმრავლესობა) 2 ხმა სია
დამოუკიდებელი პარლამენტის წევრი 2 ხმა სია

დიახ: 114 ხმა

ქართული ოცნება (უმრავლესობა) 91 ხმა სია

არა: 0 ხმა

არ ესწრებოდა/არ მიუცია: 36 ხმა

ქართული ოცნება (უმრავლესობა) 3 ხმა სია
დამოუკიდებელი პარლამენტის წევრი 2 ხმა სია

დიახ: 117 ხმა

ქართული ოცნება (უმრავლესობა) 94 ხმა სია

არა: 3 ხმა

არ ესწრებოდა/არ მიუცია: 30 ხმა

დამოუკიდებელი პარლამენტის წევრი 2 ხმა სია

ჩემი პარლამენტი

აქ ნახავთ ვინ წარმოგადგენთ პარლამენტში და რა გადაწყვეტილებები მიიღება თქვენი სახელით