მიმდინარეობს საიტის განახლება.

განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დიახ: 38 ხმა

არა: 0 ხმა

არა: 1 ხმა

დამოუკიდებელი პარლამენტის წევრი 1 ხმა სია

არ ესწრებოდა/არ მიუცია: 27 ხმა

დიახ: 34 ხმა

არა: 0 ხმა

ჩემი პარლამენტი

აქ ნახავთ ვინ წარმოგადგენთ პარლამენტში და რა გადაწყვეტილებები მიიღება თქვენი სახელით