მიმდინარეობს საიტის განახლება.

პროკურატურის შესახებ III მოსმენა (№07-3/227/9, 20.09.2018) ორგანული კანონის პროექტი არეგულირებს პროკურატურის ამოცანებთან, პრინციპებთან და უფლებამოსილებებთან, პროკურატურის სტრუქტურულ მოწყობასა და მართვასათან, პროკურატურის სათათბირო და კოლეგიურ ორგანოებთ

არა: 0 ხმა

არ ესწრებოდა/არ მიუცია: 25 ხმა

არა: 0 ხმა

დიახ: 33 ხმა

არა: 0 ხმა

არ ესწრებოდა/არ მიუცია: 19 ხმა

ჩემი პარლამენტი

აქ ნახავთ ვინ წარმოგადგენთ პარლამენტში და რა გადაწყვეტილებები მიიღება თქვენი სახელით