მიმდინარეობს საიტის განახლება.

საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ

დიახ: 115 ხმა

ქართული ოცნება (უმრავლესობა) 92 ხმა სია

არა: 0 ხმა

არ ესწრებოდა/არ მიუცია: 35 ხმა

ქართული ოცნება (უმრავლესობა) 2 ხმა სია
დამოუკიდებელი პარლამენტის წევრი 2 ხმა სია

დიახ: 115 ხმა

ქართული ოცნება (უმრავლესობა) 92 ხმა სია

არა: 0 ხმა

არ ესწრებოდა/არ მიუცია: 35 ხმა

ქართული ოცნება (უმრავლესობა) 2 ხმა სია
დამოუკიდებელი პარლამენტის წევრი 2 ხმა სია

დიახ: 117 ხმა

ქართული ოცნება (უმრავლესობა) 94 ხმა სია

არ ესწრებოდა/არ მიუცია: 26 ხმა

ჩემი პარლამენტი

აქ ნახავთ ვინ წარმოგადგენთ პარლამენტში და რა გადაწყვეტილებები მიიღება თქვენი სახელით