მიმდინარეობს საიტის განახლება.

საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ საქართველოს კონსტიტუციურ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დიახ: 114 ხმა

ქართული ოცნება (უმრავლესობა) 92 ხმა სია

არა: 0 ხმა

არ ესწრებოდა/არ მიუცია: 35 ხმა

ქართული ოცნება (უმრავლესობა) 2 ხმა სია
დამოუკიდებელი პარლამენტის წევრი 2 ხმა სია

დიახ: 114 ხმა

ქართული ოცნება (უმრავლესობა) 93 ხმა სია

არა: 0 ხმა

არ ესწრებოდა/არ მიუცია: 35 ხმა

ქართული ოცნება (უმრავლესობა) 1 ხმა სია
დამოუკიდებელი პარლამენტის წევრი 2 ხმა სია

დიახ: 115 ხმა

ქართული ოცნება (უმრავლესობა) 94 ხმა სია

არა: 0 ხმა

არ ესწრებოდა/არ მიუცია: 34 ხმა

დამოუკიდებელი პარლამენტის წევრი 2 ხმა სია

ჩემი პარლამენტი

აქ ნახავთ ვინ წარმოგადგენთ პარლამენტში და რა გადაწყვეტილებები მიიღება თქვენი სახელით