მიმდინარეობს საიტის განახლება.

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

დიახ: 37 ხმა

არა: 0 ხმა

დიახ: 41 ხმა

არა: 0 ხმა

არ ესწრებოდა/არ მიუცია: 20 ხმა

დიახ: 41 ხმა

არა: 0 ხმა

არ ესწრებოდა/არ მიუცია: 20 ხმა

ჩემი პარლამენტი

აქ ნახავთ ვინ წარმოგადგენთ პარლამენტში და რა გადაწყვეტილებები მიიღება თქვენი სახელით