მიმდინარეობს საიტის განახლება.

სახელმწიფო ვალის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

არა: 0 ხმა

არ ესწრებოდა/არ მიუცია: 27 ხმა

არა: 0 ხმა

არა: 0 ხმა

არ ესწრებოდა/არ მიუცია: 23 ხმა

ჩემი პარლამენტი

აქ ნახავთ ვინ წარმოგადგენთ პარლამენტში და რა გადაწყვეტილებები მიიღება თქვენი სახელით