მიმდინარეობს საიტის განახლება.

სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

დიახ: 35 ხმა

არა: 0 ხმა

დიახ: 34 ხმა

საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი 1 ხმა სია

არა: 0 ხმა

დიახ: 33 ხმა

არა: 0 ხმა

ჩემი პარლამენტი

აქ ნახავთ ვინ წარმოგადგენთ პარლამენტში და რა გადაწყვეტილებები მიიღება თქვენი სახელით