მიმდინარეობს საიტის განახლება.

კანონპროექტები
ბიუროს 89-ე სხდომა (13 სექტემბერი, 2017)

1.

კანონპროექტები
ბიუროს მე-80-ე სხდომა (24 ივლისი, 2017)

1. ბიუროზე დარეგისტრირდა გ.

ანალიზი
პარლამენტის გადაწყვეტილება მორატორიუმის შესახებ კვლავ არაკონსტიტუციურია

 

კანონპროექტები
71-ე ბიუროს სხდომა (20 ივნისი, 2017)

ბიუროზე დარეგისტრირდა ლილუაშვილისა და ქვარაიას ინიციატივა ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ, რომლის მიზანია, საქართველოს საარჩევნო კოდექსსა და ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში განსახორციელებელ ცვლილებებთან შესაბამისობაში მოყვანა.

ანალიზი
აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის საკუთრების უფლების ჩამორთმევის წე...

2017 წლის 5 აპრილს საქართველოს პარლამენტში დარეგისტრირდა მთავრობის ინიციატივა აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის საკუთრების უფლები

სიახლეები
საქართველოს ღია პარლამენტის მეორე სამოქმედო გეგმის მიმოხილვა

2017 წლის 16 მაისს საქართველოს პარლამენტის ბიუროს სხდომაზე დამტკიცდა „საქართველოს ღია პარლამენტის 2017 - 2018 წლების სამოქმედო გეგმა“.

კანონპროექტები
მე-60 ბიუროს სხდომა (29 მაისი, 2017)

ბიუროზე დარეგისტრირდა პარლამენტის წევრების ინიციატივა სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

კანონპროექტები
59-ე ბიუროს სხდომა (22 მაისი, 2017)

ბიუროზე დარეგისტრირდა გ

ჩემი პარლამენტი

აქ ნახავთ ვინ წარმოგადგენთ პარლამენტში და რა გადაწყვეტილებები მიიღება თქვენი სახელით